Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň
«Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň
Merkezi barlaghanasy

Başlyk Meretgeldi Baýramgeldiýewiç Rejepow
Başlygyň orunbasary Myrat Gylyjow
Başlygyň orunbasary Batyr Hangulyýew
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 1995-nji köçäniň 12-nji jaýy
Telefon: (+993 12) 49-90-01

^