«TÜRKMENSTANDARTLARY»
baş döwlet gullugy

Habarlar


№ 4, 2017 “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly


AŞGABAT 2017 Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary...                                      

2017-nji ýylyň 14-nji oktýabry
Bütindünýä standartlar güni...

 

Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça Döwletara Geňeşiň habarlary...

Standartlaşdyryş boýunça sebitara assosiasiýasynyň (MAC) V Tehniki geňeşiniň mejlisi we MAC-yň Baş Assambleýasynyň mejlisi...

“Döwlet metrologiýa edaralarynyň Ýewro-Aziýa hyzmatdaşlygy” (KOOMET) guramasynyň wakalary we täzelikleri...