HabarlarNobatdaky “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly goýberildi


AŞGABAT 2017 Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary...                                      


2017-nji ýylyň 14-nji oktýabry
Bütindünýä standartlar güni...

 


Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça Döwletara Geňeşiň habarlary...


“Döwlet metrologiýa edaralarynyň Ýewro-Aziýa hyzmatdaşlygy” (KOOMET) guramasynyň wakalary we täzelikleri...


^