Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary»
döwlet gullugy

 

Başlyk Serdar Ýolamanowiç Jumageldiýew
Telefon: 800322-9-26-25

 

Başlygyň orunbasary Begenç Geldimyratowiç Rejepow
Telefon: 800322-9-22-00

 

Salgysy: Türkmenistan, Daşoguz şäheri, Daşoguz köçesiniň 26-njy ”a” jaýy