«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň düzümi we ýolbaşçylary

Merkezi edarasy

Başlyk Merdan Maksatowiç Kakabaýew
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri , 1995-nji köçäniň 12-nji jaýy
Telefon: (+993 12) 49-05-08

Döwlet etalon merkezi

Başlyk Wepa Amanmyradowiç Toýlyýew
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 1953-nji (Ýaşlar) köçäniň 76-njy jaýy
Telefon: (+993 12) 42-23-04


Türkmen standartlar maglumat merkezi

Direktor Mämmetmyrad Baýrammyradowiç Meredow
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 1995-nji köçäniň 12-nji jaýy
Telefon: (+993 12) 49-13-55

Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň
«Türkmenstandartlary» döwlet gullugy

Başlyk Amanow Eziz Baýramowiç
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 1995-nji köçäniň 12-nji jaýy
Telefon: (+993 12) 49-48-80

Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň
«Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň
Merkezi barlaghanasy

Başlyk Meretgeldi Baýramgeldiýewiç Rejepow
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 1995-nji köçäniň 12-nji jaýy
Telefon: (+993 12) 49-90-01

Balkan welaýatynyň «Türkmenstandartlary»
döwlet gullugy

Başlyk Nurguly Allagulyýewiç Arazjanow
Salgysy: Türkmenistan, Balkanabat şäheri, Beýik Ýüpek ýoly köçesiniň 125-nji ”a” kwartaly
Telefon: (+993 222) 6-42-84

Balkan welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň
Merkezi barlaghanasy

BaşlykZapewalow Ýewgeniý Witalýewiç -
Salgysy: Türkmenistan, Balkanabat şäheri, Beýik Ýüpek ýoly köçesiniň 125-nji ”a” kwartaly
Telefon: (+993 222) 6-49-45

Mary welaýatynyň «Türkmenstandartlary»
döwlet gullugy

Başlyk Agamyrat Berdimyradowiç Agamyradow
Salgysy: Türkmenistan, Mary şäheri, Mollanepes köçesiniň 78-nji ”a” jaýy
Telefon: (+993 522) 7-25-02

Mary welaýatynyň “Türkmenstandartlary” döwlet gullugynyň
Döwlet synag barlaghanasy

Başlyk Bäşim Hojalyýewiç Rahmedow
Salgysy: Türkmenistan, Mary şäheri, Arçabil köçesiniň 2-nji ”a” jaýy
Telefon: (+993 522) 7-53-93

Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary»
döwlet gullugy

Başlyk Wepa Toýlyýewiç Saparow
Salgysy: Türkmenistan, Daşoguz şäheri, Daşoguz köçesiniň 26-njy ”a” jaýy
Telefon: (+993 322) 5-40-93

Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň
Merkezi barlaghanasy

Direktor Meretgeldi Goşjanowiç Halmyradow
Salgysy: Türkmenistan, Daşoguz şäheri, Daşoguz köçesiniň 26-njy ”a” jaýy
Telefon: (+993 322) 5-38-08

Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary»
döwlet gullugy

Başlyk Maksat Nurmyradowiç Hanow
Salgysy: Türkmenistan, Türkmenabat şäheri, Magtymguly Pyragy köçesiniň 76-njy jaýy
Telefon: (+993 422) 3-75-14

Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň
Synag barlaghanasy

Başlyk Aşyr Paltaýewiç Bazarow
Salgysy: Türkmenistan, Türkmenabat şäheri, Magtymguly Pyragy köçesiniň 76-njy jaýy
Telefon: (+993 422) 7-97-10^