2022-nji ýylda kabul edilen Daşary ýurt döwletleriň tehniki şertleri (TŞ-)

T/b Resminamanyň
belgilenişi
Resminamanyň
ady
Girizilen
senesi
TŞ-ASTM D 1765-21Standard Classification System for carbon blacks used in rubber products
Rezin önümlerinde ulanylýan tehniki uglerod üçin standart klassifikasiýa ulgamy
07.01.2022
TŞ-ТУ 2458-128-14023401-2016Sement erginleri üçin ýeňilleşdiriji goşundy “АНМ-500”. Tehniki şertler
Облегчающая добавка для цементных растворов “АНМ-500”. Технические условия
11.01.2022
TŞ-ТУ 2458-032-14023401-2012Sement erginleriň filtrasiýasyny azaldyjy “WellFix FL”. Tehniki şertler
Понизитель фильтрации цементных растворов «WellFix FL». Технические условия
11.01.2022
TŞ-ТУ 2458-071-14023401-2013Gaz bloklaýjy “WellFix L”. Tehniki şertler
Газоблокатор «WellFix L». Технические условия
11.01.2022
TŞ-ТУ 2458-026-14023401-2012Üýtgedilen krahmal “REAMIL”. Tehniki şertler
Крахмал модифицированный «РЕАМИЛ». Технические условия
11.01.2022
TŞ-ТУ 2458-127-14023401-2016Buraw erginleri üçin reagent “HIMKMS”. Tehniki şertler
Реагент для буровых растворов «ХимКМЦ». Технические условия
11.01.2022
TŞ-ТУ 2458-005-14023401-2011Polianion sellýuloza “HIMPAK”. Tehniki şertler
Полианионная целлюлоза «ХимПАК». Технические условия
11.01.2022