2021-nji ýylda kabul edilen Düzgünnamalar, tertipler, usulýet görkezmeler we başga resminamalar

T/b Resminamanyň
belgilenişi
Resminamanyň
ady
Güýje
girizilen
senesi
TERTIP
üýtgetme
“Harby maksatly önümleri, işleri we hyzmatlary sertifikatlaşdyrmagyň Tertibine” ütgetme25-12-2020