2021-nji ýylda kabul edilen Daşary ýurt döwletleriň tehniki şertleri (TŞ-)

T/b Resminamanyň
belgilenişi
Resminamanyň
ady
Girizilen
senesi
TŞ 20.59.59-072-78928795-2020Duz çökündileriniň ingibitory Scaletreat. Tehniki şertler
Ингибиторы солеотложений Scaletreat (Скейлтрит). Технические условия
19.01.2021
TŞ-ТУ 20.59.59-071-78928795-2020Korroziýanyň ingibitory Сorrttat и Dodiсor (Korrtrit we Dodikor). Tehniki şertler
Ингибиторы коррозии Сorrttat и Dodiсor (Корртрит и Додикор). Технические условия
19-01-2021
TŞ-ТУ У 30.2-05763814-102:2013Nebit önümleri üçin wagon sisternasy görnüşi (modeli) 15-7076. Tehniki şertler
Вагон-цистерна для нефтепродуктов модель 15-7076. Технические условия
02-02-2021
TŞ-ТУ 20.59.59-018-06601918-2020Buraw reagenti FHLS. Tehniki şertler
Буровой реагент ФХЛС. Технические условия
10-02-2021
TŞ-ТУ 20.59.52-028-53809687-2020Hloryň suwda kolorimetriki derňewi üçin reagent 0-5РРМ “R-2500”. Tehniki şertler
Реагент для колориметрического анализа хлора в воде 0-5РРМ “R-2500”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-029-53809687-2020Hloryň suwda kolorimetriki derňewi üçin toplum 0-1РРМ “К-2504”. Tehniki şertler
Комплект для колориметрического анализа хлора в воде 0-1РРМ “К-2504”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-030-53809687-2020Hloryň suwda kolorimetriki derňewi üçin toplum 0-5РРМ “К-2504”. Tehniki şertler
Комплект для колориметрического анализа хлора в воде 0-5РРМ “К-2504”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-031-53809687-2020Galyndy sulfitiň suwda titrimetriki derňewi üçin reagent 10-100РРМ “K-9610”. Tehniki şertler
Реагент для титриметрического анализа остаточного сульфита в воде 10-100РРМ “K-9610”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-032-53809687-2020Galyndy sulfitiň suwda titrimetriki derňewi üçin reagent 2-20РРМ “K-9602”. Tehniki şertler
Реагент для титриметрического анализа остаточного сульфита в воде 2-20РРМ “K-9602”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-033-53809687-2020Galyndy sulfitiň suwda titrimetriki derňewi üçin reagent 5-50РРМ “K-9605”. Tehniki şertler
Реагент для титриметрического анализа остаточного сульфита в воде 5-50РРМ “K-9605”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-034-53809687-2020Galyndy sulfitiň suwda titrimetriki derňewi üçin reagent 50-500РРМ “K-9650”. Tehniki şertler
Реагент для титриметрического анализа остаточного сульфита в воде 50-500РРМ “K-9650”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-035-53809687-2020Görkeziji kagyz 6,4-8,0 рН “1095570003”. Tehniki şertler
Бумага индикаторная 6,4-8,0 рН “1095570003”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.14.12-036-53809687-2020Ksilol. Tehniki şertler
Ксилол. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.42-004-18639671-2020“HSS-160S” markaly sorujy-goşundy.Tehniki şertler
Присадка-поглотитель марки “HSS-160S”. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-037-53809687-202014049 Demir erginiň standart nusgasy.Tehniki şertler
Стандартный образец раствора железа 14049. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.42-038-53809687-2020IDI-222 Deemulgator. Tehniki şertler
Деэмульгатор IDI-222. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-040-53809687-2020Kalsiý we magniä barlagy üçin aşgar reagenti 2241732. Tehniki şertler
Реагент щелочной для анализа кальция и магния 2241732. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-041-53809687-2020Kalsiý we magniý barlagy üçin görkeziji ergin 2241832. Tehniki şertler
Раствор индикатор для анализа кальция и магния 2241832. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.52-043-53809687-2020Sulfaver 4 reagenti 2106769. Tehniki şertler
Реагент Sulfaver 4 2106769. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.59-103-79472185-2020Kislorod sorujy ScavForce OW1. Tehniki şertler
Поглотитель кислорода ScavForce OW1. Технические условия
15.02.2021
TŞ-ТУ 20.59.59-099-79472185-2020Kükürtli wodorod sorujy Crikem TR 248. Tehniki şertler
Поглотитель водорода Crikem TR 248. Технические условия
15.02.2021