2020-njy ýylda kabul edilen Daşary ýurt döwletleriň standartlary (TDS-)

Resminamanyň
belgilenişi
Resminamanyň
ady
TDS-INSO 3132-2013Beton armirlemek üçin gyzgynlygyna sozulan polat armaturalar. Barlamagyň aýratynlyklary we usullary