Принятые в 2022-м году Положения, порядки, методические указания и прочие документы

№ п/п Номер нормативного
документа
Название нормативного
документа
Дата
введения
Gözükdirme"“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň garamagyndaky edaralary metrologiýa babatynda akkreditirlemek boýunça Gözükdirme
“Türkmenstandartlary” BDG 2022ý.04.18-ndäki 106-iş buýrugu bilen kabul edilen"
18.04.2022
TERTIP Halkara, döwletara (sebit) standartlarynyň, daşary ýurt döwletleri tarapyndan kabul edilen beýleki kadalaşdyryjy resminamalaryň Türkmenistanyn çaginde ulanylmagynyn Tertibini tassyklamak hakynda
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2022ý.05.12 131-iş buýrugy
Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň 2022ý.05.19 №1598 bellige alyş belgisi
12.05.2022