Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň
Merkezi barlaghanasy

Direktor Meretgeldi Goşjanowiç Halmyradow
Salgysy: Türkmenistan, Daşoguz şäheri, Daşoguz köçesiniň 26-njy ”a” jaýy
Telefon: (+993 322) 5-38-08

^