№ 4, 2020 “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly


Žurnalyň MAZMUNY:

25 ÝAŞLY BAKY BITARAPLYGYMYZYŇ ŞANLY TÄZE ÝYLY.
TÜRKMENISTANYŇ BAKY BITARAPLYGY — PARAHATÇYLYGYŇ WE GÜLLÄP ÖSÜŞIŇ MIZEMEZ BINÝADY.
BAKY BITARAP WATANYM — ABADAN ÝURDUM.
HEMIŞELIK BITARAPLYK — ÄHLUMUMY ROWAÇLYGYŇ ESASY.
PAGTA — GYMMATLY BAÝLYK.
EKSPORTA NIÝETLENEN DOKMA ÖNÜMLERINIŇ HIL GÖRKEZIJILERI.
HALKARA YKDYSADY GATNAŞYKLARYŇ ÖSÜŞI.
STANDARTLAŞDYRYŞ — HIL WE HALKARA HYZMATDAŞLYGY.
TEHNOLOGIÝALAR MERKEZI — YKDYSADYÝETIŇ INNOWASION ÖSÜŞINE ITERGI BERÝÄN GÜÝÇDÜR.
GEODEZIÝANYŇ ÄHMIÝETI.
ÝOKARY TALAP — OŇAT HIL.
KESELDEN GORANMAK ÖZÜMIZE BAGLY.
ÝURIDIKI WE FIZIKI TARAPLARYŇ DYKGATYNA.

Seretmek...