Türmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:


«Standartlaşdyrmak möhüm pudak bolup, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň işiniň ähli ugurlaryna degişlidir»

     

KOOMET habarlary


Döwlet metrologiýa edaralarynyň Ýewro-Aziýa hyzmatdaşlygy (KOOMET) guramasynyň wakalary we täzelikleri

KOOMET-iň temasy boýunça aşakdaky işler tamamlandy:

540/UA-a/11 “KOOMET-iň esasy deňeşdirmeleri. QM-K36 “Elektroliz geçirijiligi 0,5 Cm/m”” (fewral aýy, 2015-nji ýyl).

488/RU-a/10 “Tebigy gazyň ýanmagynyň ýylylyk göwrümini ölçemegiň etalon usullaryny deňeşdirmek” (fewral aýy, 2015-nji ýyl).

489/RU-a/10 “Ýokary arassalykly grafitiň nusgalaryny ulanmak bilen ýanma energiýasynyň birlikleriniň milli etalonlarynyň sebitleýin deňeşdirmeleri” (fewral aýy, 2015-nji ýyl)

488/RU-a/10 “Degişli ululyklaryň milli etalonlaryny ulanmak bilen tebigy gazyň ýanmagynyň ýylylyk göwrümini ölçemegiň kalorimetriki we hasaplaýyş usullarynyň deňeşdirmeleri” (fewral aýy, 2015-nji ýyl)

KOOMET-iň hasaba alan taslamalary:

KOOMET-iň teklip eden 657/UA/15 “1mm-den 1000 mm çenli çäklerde ştrih ölçegiçleri ölçemek üçin uzynlyk etalonlaryny deňeşdirmek” taslamasy hasaba alyndy (fewral aýy, 2015-nji ýyl)

Çäreler

Komitetiň 25-nji mejlisi
Täjigistan Respublikasynyň Hojant şäherinde 2015-nji ýylyň maý aýynyň 27‒28-nde geçirildi.

“Döwlet metrologiýa edaralarynyň Ýewro-Aziýa hyzmatdaşlygy” (KOOMET) guramasynyň wakalarynyň we täzelikleriniň giňişleýin beýany...