№ 1, 2020 “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly


Žurnalyň MAZMUNY:

BITARAPLYK — PARAHATÇYLYGYŇ ÝOLY
BAHAR PASLY GELENDE
INNOWASION TEHNOLOGIÝALARYŇ GIŇ MÜMKINÇILIKLERI
GÖTERIJI DESGALARYŇ HOWPSUZLYGY — ÝAŞAÝŞYMYZYŇ RAHATLYGY
ÝITI RESPIRATOR ÝOKANÇ KESELLERINDEN GORANMAK
BILIM BERMEGIŇ TÄZE STANDARTLARY
ÝOKARY HIL — DÖWRÜŇ TALABY
STANDARTA LAÝYKLYK
ENJAMLARYŇ ABATLYGY — SAGLYGYŇ KEPILI
ÝURDUMYZYŇ EKSPORT KUWWATY BARHA ÝOKARLANÝAR
ELEKTRIK ULGAMLARYNDA TEHNIKI HOWPSUZLYK
TELEKOMMUNIKASIÝA TEHNOLOGIÝALARYNYŇ DÖREÝIŞ TARYHYNDAN
ÝER TITREMESINDEN PEÝDALANMAGYŇ DÖWREBAP USULY
SÜÝT ÖNÜMLERINIŇ ADALGALARY WE ÖNDÜRILIŞ USULLARY
«TÜRKMENISTAN — BITARAPLYGYŇ MEKANY» ÝYLYNYŇ MÖHÜM WAKALARY

  Seretmek...