МГС habarlary


Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça Döwletara Geňeşiniň (MГС) 46-njy mejlisi

Geçirilen senesi: 03‒05-nji dekabr, 2014-nji ýyl.

Geçirilen ýeri: Azerbaýjan Respublikasy, Azerbaýjan Respublikasynyň Standartlaşdyryş, metrologiýa we patent boýunça döwlet komiteti.

Teswirnama goşundylar (faýl zip 4.29 MB)

Tanyşdyryş (faýl zip 3.22 MB)

Teswirnama (faýl pdf 515.08 KB)

***

Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça Döwletara Geňeşiň (MГС) işçi toparlarynda, standartlaşdyrmak boýunça ylmy-tehniki komissiýalarynda we Döwletara tehniki komitetlerinde

2014-nji ýylyň 28‒30-njy oktýabrynda Belarus Respublikasynyň Witebsk şäherinde Standartlaşdyrmak boýunça ylmy-tehniki komissiýanyň 48-nji mejlisi geçirildi.

***

Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça Döwletara Geňeşiniň (MГС) 47-nji mejlisi

Geçirilen senesi: 16‒19-njy iýun, 2015-nji ýyl.

Geçirilen ýeri: Belarus Respublikasy, Belarus Respublikasynyň Standartlaşdyryş boýunça döwlet komiteti

***

Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça maslahatyň mejlisleri

***


^