№ 4, 2019 “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly


Žurnalyň MAZMUNY:

BITARAPLYK DILLERIMIZIŇ SENASY.
ARÇA JÄJEGI BILEN OWADAN.
ÖLÇEGLERIŇ TAKYKLYGY — ÖSÜŞIŇ KEPILI.
ÖNÜMIŇ HILI ÝOKARY BOLANDA.
ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI.
IMPORT.
STANDARTLAŞDYRMAK.
IONIZIRLEÝJI ŞÖHLELENMELER ULANYLANDA.
«TURKMENISTAN - ROWAÇLYGYŇ WATANY» ÝYLYNYŇ MÖHÜM HABARLARY. SAGDYN WE HOWPSUZ ZÄHMET ŞERTLERI.
«PAÝHAS ÇEŞMESINDEN» DÜRDÄNELER.
DEGIRMENLER ÝEDI HAZYNANYŇ BIRIDIR.
HYZMATLARYŇ HILI WE YKDYSADY NETIJELILIGI: SYÝAHATÇYLYK PUDAGY.
ZÄHMETIŇ HOWPSUZLYGY — ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY.

  Seretmek...