Türmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:


«Standartlaşdyrmak möhüm pudak bolup, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň işiniň ähli ugurlaryna degişlidir»

     

№ 3, 2019 “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly


Žurnalyň MAZMUNY:

GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY.
MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ DABARALANMASY.
HAZARYŇ STRATEGIK GELJEGI KESGITLENDI.
DÜNÝÄDE ILKINJI TEBIGY GAZDAN BENZIN ÖNDÜRÝÄN ZAWOD.
NETIJELI GEÇEN MASLAHAT.
STANDARTLAŞDYRYŞ WE ÇAGA ALADASY.
PAGTA SÜÝÜMINIŇ HILINE BOLAN TALAP.
ÖNÜMÇILIGIŇ NETIJELILIGI.
IMPORT.
«TÜRKMENISTAN – ROWAÇLYGYŇ WATANY» ÝYLYNYŇMÖHÜM HABARLARY.
STANDARTLAŞDYRMA.
DEGIRMENLER ÝEDI HAZYNANYŇ BIRIDIR.
GUŞLAR GANAT KAKANDA, BEÝNILERIŇ AGRAM ÖLÇEGLERI NÄÇE?.
DYNÇ ALYŞ SAHYPAMYZ.

  Seretmek...