№ 2, 2018 “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly goýberildi...


Žurnalyň MAZMUNY

PARLA, ÝAŞYL BAÝDAGYM. DÜNÝÄ ENELERIŇ MÄHRIBANLYGYNDAN NURLANÝAR.
BAGTYÝARLYK SAGDYNLYKDAN BAŞLANÝAR.
EKSPORTA GOLDAW BERMEK BOÝUNÇA DÜNÝÄ TEJRIBESI.
ÖNÜMÇÜLIKDE HIL ESASY GÖRKEZIJIDIR.
SUWLY DISPERSION BOÝAGLAR.
TÜRKMENISTANDA IMPORT ÖNÜMLERINIŇ ORNUNY TUTÝAN SYÝASATY NETIJELI DURMUŞA GEÇIRMEGIŇ ÝOLLARY.
PAGTA – ESASY ÇIG MAL.
DÖWREBAP MEBELLER.
AEROKOSMIKI MONITORING TÜRKMENISTANYŇ MAGISTRAL GAZ GEÇIRIJI ULGAMYNDA.
  Seretmek...
^